Veel gestelde vragen

Aanmelden

 • Hoe verloopt een aanmelding bij psychologische behandeling?

Algemeen

 • Wanneer is Instituut Nijenkamp gesloten?

Behandeling

 • Wat is psychologische behandeling?
 • Wat wordt er tijdens het intake-gesprek besproken?
 • Bij welke problemen kan psychologische behandeling bij ons plaatsvinden?
 • Wie worden er betrokken bij de psychologische behandeling?
 • Hoe lang duurt de behandeling?
 • Wie geeft de behandeling?
 • Wat zijn de kosten van de behandeling en worden deze vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Bijles

 • Wat is bijles?
 • Wanneer is bijles wenselijk?
 • Hoe vaak in de week moeten leerlingen komen?
 • Op welke tijden worden bijlessen gegeven?
 • Wie geeft de bijles?
 • Welke materialen worden gebruikt?
 • Hoe worden ouders en school op de hoogte gehouden van de vorderingen?
 • Wat zijn de resultaten van bijlessen?
 • Wat zijn de kosten van bijles?

Dyslexiebehandeling

 • Wanneer komt een kind in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling?
 • Hoe verloopt de dyslexiebehandeling?

Onderzoek

 • Hoe ziet een onderzoek eruit?
 • Waarom is er eerst een intake-gesprek?
 • Wanneer is onderzoek nodig?
 • Hoe lang duurt het onderzoek?
 • Waar en door wie wordt het onderzoek afgenomen?
 • Hoe vertel ik het mijn kind dat er een onderzoek gaat plaatsvinden?
 • Wanneer en hoe krijg ik de uitslag van het onderzoek?
 • Ben ik verplicht de school op de hoogte te stellen van het onderzoek?
 • Wat zijn de kosten van het onderzoek en worden ze vergoed door mijn zorgverzekeraar?
 • Worden de kosten voor onderzoek en behandeling van dyslexie vergoed?
 • Waarom wordt er tijdens het onderzoek een pasfoto gemaakt van mijn kind?

Studiebegeleiding

 • Wat is studiebegeleiding?
 • Wanneer is studiebegeleiding wenselijk?
 • Hoe vaak in de week moeten leerlingen komen?
 • Op welke tijden wordt studiebegeleiding gegeven?
 • Wie geeft de studiebegeleiding?
 • Welke materialen worden er gebruikt?
 • Hoe worden ouders en school op de hoogte gehouden van de vorderingen?
 • Wat zijn de resultaten van studiebegeleiding?
 • Wat zijn de kosten van studiebegeleiding?

Remedial teaching

 • Wat is remedial teaching?
 • Wanneer is remedial teaching nodig?
 • Hoe vaak is remedial teaching nodig?
 • Waar en op welke tijden worden de lessen gegeven?
 • Wie geeft de remedial teaching les?
 • Welke leermiddelen worden gebruikt?
 • Hoe worden ouders en school op de hoogte gehouden van de vorderingen?
 • Wat zijn de kosten van remedial teaching?

Contactformulier

U kunt ons ook met behulp van een formulier vragen stellen, zie hiervoor het contactformulier.