Veel gestelde vragen
  • Wie geeft de studiebegeleiding?

    De studiebegeleiding wordt gegeven door een enthousiast team van circa 18 studiebegeleiders die een positieve benadering en het motiveren van leerlingen vanzelfsprekend vinden.
    Voor vrijwel alle vakken van het voortgezet onderwijs zijn dagelijks vakdocenten aanwezig. Zij zorgen voor vakinhoudelijke begeleiding. Verder zijn er orthopedagogen/psychologen werkzaam die vooral letten op de ontwikkeling van leerprocessen van leerlingen. Daarnaast maken wij soms gebruik van enkele studenten van de universiteit Twente en studenten van lerarenopleidingen.
    Door middel van interne studiemiddagen worden de kennis en vaardigheden van de medewerkers op peil gehouden.
    Er zijn steeds voldoende begeleiders aanwezig. De verhouding tussen begeleiders en leerlingen ligt gemiddeld tussen de 1 op 2 en 1 op 5.

Contactformulier

U kunt ons ook met behulp van een formulier vragen stellen, zie hiervoor het contactformulier.