Veel gestelde vragen
  • Wat wordt er tijdens het intake-gesprek besproken?

    De behandeling wordt vooraf gegaan door een intakegesprek. Afhankelijk van de leeftijd van het kind komen ouders alleen of samen met het kind. Soms komt de jongere alleen.
    Tijdens het intakegesprek wordt besproken wat de reden is van de aanmelding. Er wordt gekeken hoe het kind thuis, op school en in de vrije tijd functioneert. Daarna volgt een advies over het vervolg. Vaak kan er direct een behandeling starten en kunnen er afspraken worden gemaakt. Soms is er meer informatie nodig, bijvoorbeeld van de school. Ook kan een psychologisch onderzoek nodig zijn. Soms kan de behandeling beter ergens anders plaatsvinden, bijvoorbeeld als wordt ingeschat dat er een langer traject nodig is, of als de problematiek dusdanig is dat er meer of andere expertise nodig is. Ons Instituut kan dan meedenken waar dat het beste kan.
    Als de behandeling kan starten, wordt er een aantal concrete doelen gesteld waaraan het kind en zijn omgeving tijdens de behandeling gaan werken.

Contactformulier

U kunt ons ook met behulp van een formulier vragen stellen, zie hiervoor het contactformulier.