Veel gestelde vragen
  • Hoe lang duurt de behandeling?

    Als het kind direct wordt behandeld, vinden er meestal 5 tot 15 (twee)wekelijkse bijeenkomsten van drie kwartier plaats. Met ouders wordt in de laatste vijf minuten samen met het kind besproken wat er is gedaan en wat de thuisopdracht is. Ouders hebben daarnaast maandelijks een apart gesprek.
    Als het kind indirect via de ouders wordt behandeld, hebben ouders doorgaans driewekelijkse gesprekken. Loopt de behandeling via de leerkracht, dan zijn de gesprekken vaak zeswekelijks, waarbij tussentijds telefonisch of e-mail contact mogelijk is. De gesprekken vinden doorgaans plaats op school en ouders zijn hier altijd bij aanwezig.
    Elke vijf bijeenkomsten vindt een evaluatiegesprek plaats met kind en ouders. De doelen worden geëvalueerd en besproken wordt of de behandeling beëindigd of vervolgd moet worden. In sommige gevallen wordt een doorverwijzing geadviseerd.
    Bij het maken van de afspraken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Soms vinden gesprekken plaats onder schooltijd. Meestal vindt de school dit geen probleem, maar het is belangrijk dit wel met school af te stemmen.

Contactformulier

U kunt ons ook met behulp van een formulier vragen stellen, zie hiervoor het contactformulier.