Veel gestelde vragen
  • Wat is studiebegeleiding?

    Studiebegeleiding is over het algemeen een dagelijkse begeleiding bij het maken van het huiswerk. Door de studiebegeleiding ontstaat ritme, regelmaat en structuur in het schoolwerk. Het doel van de begeleiding is dat leerlingen zo goed mogelijk leren hoe zij hun schoolse werkzaamheden aan kunnen pakken. Dit houdt in dat we letten op een adequate studieplanning. Aangezien het zelfstandig werken door de invoering in het voortgezet onderwijs van ‘het nieuwe leren’ in de onderbouw en de tweede fase in de bovenbouw erg belangrijk is geworden, besteden we hier veel aandacht aan.
    Daarnaast stimuleren en ontwikkelen we belangrijke studievaardigheden zoals het maken van samenvattingen, woordstudietechnieken, probleemoplossingsstrategieën e.d. Het aanleren van een betekenis- en toepassingsgerichte leerstijl staat hierbij voorop.
    Naast dit ‘leren leren’ bieden we ook vakinhoudelijke hulp. Een belangrijk kenmerk van de begeleiding is verder de controle op de studiewerkzaamheden. Leerwerk wordt overhoord, maakwerk wordt beoordeeld. De dag voor een proefwerk op school maakt een leerling bij ons een zogenaamd proefproefwerk.

Contactformulier

U kunt ons ook met behulp van een formulier vragen stellen, zie hiervoor het contactformulier.