Veel gestelde vragen
  • Wat is bijles?

    Bijles is een individuele vakinhoudelijke les van 60 minuten waarin de bijlesdocent in gaat op de voor de leerling lastige stof. Hierbij is het belangrijk dat de leerling zo goed mogelijk probeert aan te geven wat er lastig gevonden wordt aan de leerstof. De bijlesdocent baseert hierop een plan van aanpak dat met de leerling, meestal in een frequentie van één keer per week, wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van het probleem en de mate van achterstand kunnen ook thuisopdrachten meegegeven worden.

Contactformulier

U kunt ons ook met behulp van een formulier vragen stellen, zie hiervoor het contactformulier.