Veel gestelde vragen
  • Wat zijn de resultaten van bijlessen?

    Veruit de meeste leerlingen profiteren van de bijlessen. Dit wordt zichtbaar in betere schoolprestaties, toename van de motivatie als gevolg hiervan en een versterking van het zelfbeeld. Toch zijn er ook situaties waarin de bijles niet het gewenste effect heeft. In dat geval proberen we te analyseren wat de oorzaak hiervan is en stellen we de ouders hiervan op de hoogte. In overleg wordt dan besloten of het zinvol is om met de bijlessen door te gaan.
    In specifieke situaties is het mogelijk nader psychologisch en/of pedagogisch didactisch onderzoek uit te voeren.

Contactformulier

U kunt ons ook met behulp van een formulier vragen stellen, zie hiervoor het contactformulier.