Veel gestelde vragen
  • Waarom is er eerst een intake-gesprek?

    Op basis van de gegevens uit de voorbespreking met ouders en/of school brengen we de ontwikkelingsgeschiedenis in kaart. Afhankelijk van de hulpvraag worden er vragen gesteld over verschillende ontwikkelingsgebieden zoals de motoriek, de taalontwikkeling en de schoolgeschiedenis. Met deze gegevens kan zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden welke onderzoeksmiddelen ingezet moeten worden.

Contactformulier

U kunt ons ook met behulp van een formulier vragen stellen, zie hiervoor het contactformulier.